Thursday, June 01, 2023
Speaking Punjab

Religion

ਰਾਮ ਅਤੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਚੇਤਨਾ –– ਆਚਾਰੀਆ ਰਜਨੀਸ਼

October 14, 2021 11:54 PM

ਆਚਾਰੀਆ ਰਜਨੀਸ਼

ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰਾਮ, ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਰਾਵਣ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ? ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਹੱਸਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਰਾਵਣ ਹਾਂ ਇਹ ਭੀ  ਮੰਨਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਵਣ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਰਾਵਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।

 

ਰਾਵਣ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਬਨਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ? ਰਾਵਣ ਦੌਲਤ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ- ਭਾਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ । ਮਹਾਨ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਦੇ ਇਹ ਗੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਬਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ ।

 

ਰਾਵਣ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ  ਦੂਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਦੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ । ਜੇ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸੁਚੇਤ ਵਿਅਕਤੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਿਲ ਆਕਰਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਮ ਵਰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਵਣ ਵਰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 

ਰਾਵਣ ਦੇ ਦਸ ਸਿਰ ਕਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਸ ਸਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਬਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਨੌਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ , ਮਾਲਕ  ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜਾ ਚਿਹਰਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਚਿਹਰਾ, ਜੇ ਕੰਮ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚਿਹਰਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ, ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਚਿਹਰੇ। ਰਾਵਣ ਦੇ ਦਸ ਚਿਹਰੇ ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹਨ, ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

ਰਾਮ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ, ਗ਼ਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੰਗਲ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਮਝੋ ਉਹ ਰਾਮ ਬਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਜਿਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ,  ਜਿਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੋ ਗਿਆ , ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ । ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ , ਉਸ ਠਹਿਰਾਓ  ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ,  ਝੂਠ ਦੇ ਭਾਂਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਹਰੇ ਕੱਟ- ਵੱਡ ਲਓ, ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਓਂਕਿ ਨਾ ਉਥੇ  ਖੂਨ ਹੈ , ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਸ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਖ਼ਿਆਲ ਨੂੰ ਕੱਟੋ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੇਸ਼ਕਸ਼: ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਂਸਲ

Have something to say? Post your comment

Readers' Comments

Dr. Balwinder Singh Thind 10/14/2021 10:07:23 PM

awesome !

Dr. Balwinder Singh Thind 10/14/2021 10:07:32 PM

awesome !

Dr. Balwinder Singh Thind 10/14/2021 10:08:45 PM

ਰਾਮ ਅਤੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ!

More From Religion

ਧੰਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ (9 ਜਨਵਰੀ) ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ॥ -- ਪ੍ਰੋ. ਨਵ ਸੰਗੀਤ ਸਿੰਘ

ਧੰਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ (9 ਜਨਵਰੀ) ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ॥ -- ਪ੍ਰੋ. ਨਵ ਸੰਗੀਤ ਸਿੰਘ

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਝੰਡਾ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਝੰਡਾ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇੰਝ ਰੋਲ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਦਸਤਾਰ' ਦਾਾ ਸਨਮਾਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇੰਝ ਰੋਲ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਦਸਤਾਰ' ਦਾਾ ਸਨਮਾਨ

ਡਾ. ਇਮਾਨੂਏਲ ਨਾਹਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਮਿਲਿਆ ਕੈਬਿਨੇਟ ਰੈਂਕ, ਮਸੀਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ

ਡਾ. ਇਮਾਨੂਏਲ ਨਾਹਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਮਿਲਿਆ ਕੈਬਿਨੇਟ ਰੈਂਕ, ਮਸੀਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ

ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇਅ –– ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ

ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇਅ –– ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ

‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ’ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ’ਚ

‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ’ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ’ਚ

अखिल भारतीय मुस्लिम विकास परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 5 दिसंबर को अहमदाबाद में

अखिल भारतीय मुस्लिम विकास परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 5 दिसंबर को अहमदाबाद में

All India Muslim Development Council’s National Executive Meeting on December 5 in Ahmedabad

All India Muslim Development Council’s National Executive Meeting on December 5 in Ahmedabad

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ: 'ਕਾਲ' ਤੋਂ 'ਅਕਾਲ' ਦੀ ਯਾਤਰਾ –– ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ: 'ਕਾਲ' ਤੋਂ 'ਅਕਾਲ' ਦੀ ਯਾਤਰਾ –– ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ

VIDEO:  पादरी अनिल रॉय 'चर्च एसोसिएशन मोहाली' के अध्यक्ष और पादरी शिजू फिलिप महासचिव चुने गए

VIDEO: पादरी अनिल रॉय 'चर्च एसोसिएशन मोहाली' के अध्यक्ष और पादरी शिजू फिलिप महासचिव चुने गए